top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

สร้างสมาธิที่ดีจากการฝึกนั่งสมาธิ กิจกรรมง่าย ๆ แต่ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ นำโดย CEO ของเราที่เซอร์ทิส เราเชื่อในพลังของการมีสติและสภาวะทางใจที่ดี เพื่อส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมทำงานของพนักงานให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เราจึงสนันสนุนให้ Sertizens ทุกคนนั่งสมาธิเพื่อฝึกฝนสติและสมาธิที่ดี และได้มีเวลาสั้น ๆ ในการทำจิตใจให้โล่งจากงานหรือความตึงเครียดอื่น ๆ อย่างน้อยวันละ 10 นาทีในทุก ๆ วัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือที่บ้านก็ตาม การนั่งสมาธินี้จะเน้นไปที่การส่งเสริมความสงบในใจ โดยไม่มีการเชื่อมโยงกับศาสนาใด ๆ CEO ของเราเชื่อว่าทุกคนสามารถฝึกฝนการนั่งสมาธินี้ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว


การมีจิตใจที่สงบและมีความมุ่งมั่นที่ดีเป็นพื้นฐานของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา และไอเดียใหม่ ๆ เราจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนฝึกฝนนั่งสมาธิและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพราะเราเชื่อว่าการนั่งสมาธิจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ Sertizens มีพลังที่ดีใจการนำทักษะและความสามารถที่เยี่ยมที่สุดของตัวเองมาใช้ในการทำงานและมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กันและกันComments


bottom of page