top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

พบกับ เบน และเส้นทางสู่อาชีพ “นักวิจัยเอไอ”มาทำความรู้จักกับเบน นักวิจัยเอไอ (AI Reseacher) ที่เซอร์ทิส พร้อมผลงานโดดเด่นจากการทุ่มเทในหน้าที่ของตัวเองเพื่อเติบโตในบทบาทที่รับผิดชอบ ผ่านบทสัมภาษณ์เส้นทางการเติบโตและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ได้อ่านเรื่องราวของเธอ


  • อะไรคือจุดเริ่มต้นในการก้าวมาเป็น AI Researcher?

เริ่มจากในช่วงที่กำลังเรียนปริญญาตรี อาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำให้รู้จักกับปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ และบอกว่าเป็นสิ่งที่คนกำลังให้ความสนใจอยู่ จากนั้นก็ได้มีการศึกษาทั้งในห้องเรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (Mathematics for AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และศึกษานอกห้องเรียนด้วยการลงเรียนคอร์สออนไลน์หรือดูวิดีโอการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เลยตัดสินใจศึกษาต่อปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ ทั้งหมดนี้เลยทำให้สนใจมาทำงานด้านงานวิจัย AI ค่ะ


  • อยากเป็น AI Researcher ต้องเรียนหรือต้องจบอะไรมา?

สำหรับเบนคิดว่าไม่ว่าจะเรียนจบจากสายไหนก็สามารถเป็น AI Researcher ได้ แต่อย่างน้อยต้องมีความชอบในการทำวิจัย ศึกษาเทคโนโลยี วิธีการใหม่ ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับงานหรือพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนี้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานก็มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้เราเข้าใจได้ถึงแก่นของงานวิจัยและวิเคราะห์ถึงความเป็นเหตุเป็นผลของงานวิจัยนั้น ๆ ได้

  • ทำไมถึงตัดสินใจร่วมงานกับเซอร์ทิส?

เนื่องจากสนใจในงานด้านการวิจัยเอไอ จึงมองหางานในหลาย ๆ บริษัทที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาเอไอ และได้พบกับตำแหน่ง AI Researcher ที่เซอร์ทิส ที่นอกจากจะพัฒนาเอไอเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแล้ว ยังมีการสนับสนุนให้มีการทำวิจัยและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเอไออยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ระหว่างการสัมภาษณ์งานที่เซอร์ทิส ก็สัมผัสได้ว่าทางทีมไม่ได้ต้องการแค่คนที่สามารถ Coding หรือสร้างโมเดลเอไอได้เท่านั้น แต่ต้องเข้าใจถึงพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และหลักการของงานวิจัยนั้น ๆ ด้วย ทั้งหมดนี้จึงทำให้สนใจอยากร่วมงานกับเซอร์ทิส  • หน้าที่รับผิดชอบในทีม AI Research

หน้าที่หลักของเบนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ศึกษาและพัฒนาเอไอ เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าในแต่ละธุรกิจ ในส่วนนี้จะมีการศึกษางานวิจัยในปัจจุบันและความเป็นไปได้ในการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกส่วนหนึ่งคืองานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาเอไอ ซึ่งทางทีมก็ได้มีการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโมเดล เช่น โมเดลการตรวจจับใบหน้า (Face Detection) โมเดลการจดจำใบหน้า (Face Recognition) โมเดลการระบุตำแหน่งจุดสำคัญบนใบหน้า (Face Landmark Localization) โมเดลการตรวจจับการโจมตีหลอก (Presentation Attack Detection: PAD) และในช่วงของการระบาดโควิด-19 ทางทีมได้ร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการพัฒนาโมเดลตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ (Face Mask Detection) ซึ่งเบนได้รับเลือกและมีโอกาสนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครั้งที่ 19 (JCSSE 2022) สำหรับผลงานชิ้นนี้ด้วยค่ะ

  • สิ่งที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดการทำงานที่เซอร์ทิส

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้มากมายหลายอย่างจากการทำงานที่เซอร์ทิส ไม่ว่าจะเป็น Hard Skills และ Soft Skills เช่น การ Coding ที่เซอร์ทิสเรามีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการ Coding ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น Git Structure, Experiment Tracking, Data and Model Versioning ซึ่งนอกจากงานด้าน Coding แล้ว ก็ได้มีการพัฒนาทักษะในการค้นคว้า สรุป และนำเสนองานวิจัย ที่ในทุก ๆ สัปดาห์เราจะมีช่วงเวลาที่ใช้ชื่อว่า Journal Club ให้สมาชิกในทีม AI Research ได้มีการเลือกงานวิจัยที่ตนเองสนใจ มาอ่าน สรุป และทำการนำเสนอให้เพื่อนร่วมทีมฟัง นอกจากนี้ที่เซอร์ทิส เราส่งเสริมให้ทีมมีโอกาสในการเขียนและนำเสนอผลงานวิจัยในงานวารสารและการประชุมวิชาการอีกด้วย ในด้าน Soft Skills การทำงานที่เซอร์ทิสเราทำงานกันแบบ Cross Team ในแต่ละโปรเจกต์ จะประกอบด้วยเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายทีม เช่น Business Development, Consulting and Delivery, Engineering, และ Software Engineering ทำให้เราพัฒนาการสื่อสารระหว่างทีมเพื่อเข้าใจภาพรวมของโปรเจกต์ที่ทำร่วมกัน


  • มีความประทับใจในการทำงานที่เซอร์ทิสอย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ทำให้ประทับใจในการทำงานที่เซอร์ทิสมากที่สุดคือค่านิยมหลัก (Core Values) ที่เรายึดถือในองค์กรที่มีชื่อว่า HOMERUN (Helpful, Open, Modest, Ethical, Understanding, และ New Learning) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักของชาว Sertizens ที่จะช่วยเหลือพึ่งพากัน เปิดรับฟังความคิดเห็น หรือคำติชมที่มีส่วนทำให้เราสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้


อีกความประทับใจหนึ่งคือ เซอร์ทิสเป็นบริษัทที่ไม่เพียงแต่นำเอไอมาประยุกต์ใช้ แต่ยังให้ความสำคัญกับงานวิจัย เพื่อให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเอไอที่ดียิ่งขึ้น


นอกจากนี้ คือการให้ Feedback ในการทำงานกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากหัวหน้าทีม เพื่อนร่วมงาม รวมถึงจากตัวเราเองด้วย ทำให้เราได้ทบทวนในสิ่งที่เราได้ทำ สิ่งไหนที่คิดว่าทำดีแล้ว หรือสิ่งที่คิดว่าสามารถพัฒนาได้อีก จาก Feedback ของทุกคนที่เราร่วมงานด้วย


สุดท้ายนี้การทำงานที่เซอร์ทิสค่อนข้างยืดหยุ่นในเรื่องเวลา ทำให้เราสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี Work-Life Balance ที่ดี อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็น Team Activity, Company Party และ Company Trip
  • เป้าหมายการทำงานต่อจากนี้คืออะไร?

อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทีม AI Research ด้วยการพัฒนางานวิจัยเอไอ ด้าน Computer Vision ให้ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ในงานวารสารวิชาการ (Journal) หรืองานประชุมวิชาการ (Conference) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น The Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), The European Conference on Computer Vision (ECCV) หรือ The International Conference on Computer Vision (ICCV)


  • ช่วงเวลาว่างหรือหลังเวลางาน ชอบทำกิจกรรมอะไร?

ส่วนมากเบนก็จะดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หรือถ้ามีโอกาสก็จะไปคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบ ถ้าเป็นการออกกำลังกายก็จะมีนัดกันไปตีแบดมินตันกับเพื่อนร่วมงานหลังเวลางานในบางวันค่ะ


  • หนังสือหรือภาพยนตร์ที่อยากแนะนำ

อยากแนะนำให้ลองดูภาพยนตร์เรื่อง ‘Hidden Figures’ ว่าด้วยการเป็นนักคณิตศาสตร์หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในองค์การ NASA หรือจะเป็นแนวชีวประวัติอื่น ๆ เช่น ‘On the Basis of Sex’, ‘Green Book’ หรือ ‘Bohemian Rhapsody’ นอกจากแนวเรื่องชีวประวัติก็อยากจะแนะนำภาพยนตร์แนว Musical อย่างเช่นเรื่อง ‘Les Misérables’, ‘La La Land’ และ ‘The Greatest Showman’


Comments


bottom of page