top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

ชาว Sertizens ไม่หยุดอัพสกิลเพื่อพัฒนาตัวเองในโลกแห่งเทคโนโลยีที่เซอร์ทิส เราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เราให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ชาว Sertizens ทุกคนเติบโตในสายงานของตัวเองและไม่หยุดที่จะเรียนรู้ โดยเฉพาะในโลกแห่งเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะเป็นบุคลากรคุณภาพและก้าวทันเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ


มาดูกันว่าตัวแทนสมาชิกบางส่วนของเราได้ลงคอร์สเรียนเพิ่มทักษะอะไรบ้างเพื่อสอบวัดระดับกับหลักสูตรของ AWS และ Google Cloud Certification และความรู้ที่ได้รับจากการเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างไร


Olli - Data Engineering


ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

Google Cloud Platform Professional Data Engineer


ทำไมถึงตัดสินใจเรียน และคอร์สนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ที่เซอร์ทิส ทีม Data Engineering ต้องทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบวางระบบคลาวด์ (Cloud Design) ไปจนถึงกระบวนการนำไปใช้งานจริง (Implementation) ทำให้เราต้องเรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ให้เท่าทันกับเทรนด์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ การสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองจาก Google ในสาขาต่าง ๆ จึงเป็นเหมือนวิธีการวัดความสามารถของเราไปในตัว


ประสบการณ์การทำงานที่เซอร์ทิสช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของคอร์สเรียนนี้มากขึ้นหรือไม่

การที่ต้องใช้ Google Cloud Platform ในการทำงานทุกวันมีส่วนอย่างมาก ที่ช่วยให้ผมมีความคุ้นเคยและเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนเป็นอย่างดี ผมจึงทบทวนบทเรียนคร่าว ๆ ฝึกทำแบบฝึกหัด และลงมือสอบจนได้ใบเซอร์มาในที่สุด


Alex - Software Engineering


ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

AWS Certified Developer - Associate Certification


ทำไมถึงตัดสินใจเรียน และคอร์สนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับตำแหน่งงานในปัจจุบัน

การได้ไปสอบก็เหมือนเป็นการวัดระดับความสามารถของตัวเองว่าสิ่งที่เรารู้และเข้าใจมันเทียบเท่ามาตรฐานสากลรึเปล่า และการสอบวัดเพื่อให้ได้ใบเซอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งใน OKRs ที่ทางทีม Software Engineering (SE) ของเราได้ตั้งไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ก็มี Learning Support ที่ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ด้วยครับ


ในด้านของการทำงาน ถึงแม้ที่เซอร์ทิสจะมีการแบ่งแยกหน้าที่ของทีมต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในทีม SE เราทำหน้าที่ออกแบบ Architecture Diagram ในขณะที่ทีม Site Reliability Engineering (SRE) ที่ทำหน้าที่ดูแลด้าน Infrastructure แต่การทำงานทั้งหมดก็อยู่บน AWS เหมือนกัน เราจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบริการต่าง ๆ ของ AWS เพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทำงานร่วมกันกับทีมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานกับทีม IT ของลูกค้าและพร้อมตอบคำถามเพื่อส่งมอบบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในฐานะตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากทางเซอร์ทิสอีกด้วย


ประสบการณ์การทำงานที่เซอร์ทิสช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของคอร์สเรียนนี้มากขึ้นหรือไม่

ส่วนใหญ่ผมจะเรียนรู้ได้จากการลงมือทำงานจริง โดยจะมีทีม SRE คอยแนะนำความรู้ วิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบ Architecture ให้ลูกค้า การทำ Proof of Concept (POC) และบางครั้งเราก็ได้ทดลองบริการใหม่ ๆ จาก AWS ที่คิดว่าน่าจะเอามาปรับใช้กับโปรเจ็กต์ที่มีโจทย์พิเศษเฉพาะทาง รวมทั้งขั้นตอนที่ต้องเข้าไปตรวจสอบหรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ดังนั้นการเรียนรู้จากการทำงานจริงจึงช่วยให้ผมพัฒนาความสามารถในการใช้งานบริการของ AWS รวมทั้งเข้าใจเนื้อหาของคอร์สเรียนมากขึ้นครับ


Dear - Software Engineering


ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

AWS Certified Cloud Practitioner


ทำไมถึงตัดสินใจเรียน และคอร์สนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับตำแหน่งงานในปัจจุบัน

คิดว่าคอร์สนี้จะช่วยให้รู้จักกับบริการต่าง ๆ ของ AWS มากขึ้น และจะช่วยให้มีความเข้าใจในการทำงานและเลือกใช้แต่ละบริการได้อย่างเหมาะสมตรงจุดที่สุด


ประสบการณ์การทำงานที่เซอร์ทิสช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของคอร์สเรียนนี้มากขึ้นหรือไม่

จากการทำงานที่ผ่านมาในทีม Software Engineering เดียร์ได้ใช้บริการของ AWS มาพอสมควร เช่น EC2, ECS, Amazon S3 เป็นต้น ทำให้รู้จัก AWS และเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ Cloud Computing พอสมควร ประสบการณ์การทำงานนี้เองที่ช่วยให้เดียร์เข้าใจเนื้อหาของคอร์สที่เรียนเร็วขึ้นเยอะเลยค่ะComments


bottom of page