top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

Sertizens ร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในสายงานที่เชี่ยวชาญเราเชื่อมาโดยตลอดว่า บุคลากรของเซอร์ทิส หรือ Sertizens คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาเทคโนโลยี ส่งมอบบริการที่มีศักยภาพและมีประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่ลูกค้ามาได้อย่างสำเร็จลุล่วงเสมอมา


ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีและสะสมผ่านการทำงานในแวดวงเทคโนโลยีที่เรามี เราจึงสนับสนุนให้ Sertizens ทุกคนมีการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ โดยการถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นภายในทีม ระหว่างทีม ภายในองค์กร หรือไปจนถึงภายนอกองค์กร เพราะเราเชื่อเสมอว่าการได้ส่งต่อและแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งก็ตาม จะเป็นสิ่งที่ช่วยต่อยอดองค์ความรู้และเปิดประสบการณ์ให้บุคคลากรของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งผู้ได้รับและผู้ถ่ายทอดเอง อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกฝนการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และนี่ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับคนเก่งของพวกเราชาว Sertizens


Comments


bottom of page