top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

ความหลากหลายที่ลงตัวในการทำงานที่เซอร์ทิส
ทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่า ความหลากหลายคือสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่? เหตุผลนี้เองทำให้ที่เซอร์ทิส เต็มไปด้วยบุคลากรมากความสามารถที่มาพร้อมความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม แต่เราล้วนมีเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 


วันนี้เราจะมาแนะนำว่าที่เซอร์ทิส เป็นแหล่งรวมตัวของพนักงาน หรือ Sertizens ชาติใดในโลกบ้าง ซึ่งต้องยอมรับเลยว่า การได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่มี Background ที่หลากหลาย ทำให้ชาว Sertizens เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แบบไม่รู้จบ ผ่านการแบ่งปันความหลากหลายนี้ร่วมกัน 


ที่เซอร์ทิส ประกอบไปด้วยพนักงานจาก 10 ประเทศทั่วโลก ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปในสายงานของตัวเองในหลากหลายตำแหน่ง ในสถานที่ทำงานของเรา จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างของทุกคน เราเชื่อเสมอว่ากำแพงทางภาษาและวัฒนธรรมจะถูกทำลายได้ด้วยการเปิดรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน และชาว Sertizens ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทำที่งานของเราComments


bottom of page