top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

ทีม AI Research และ Software Engineering จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมความสัมพันธ์ที่ดี และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน คือสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาสู่ความสำเร็จ


วันนี้ Sertis Career Blogs มีภาพตัวอย่างกิจกรรมที่สมาชิกจากทีม AI Research และ Software Engineering จัดขึ้นและใช้เวลาร่วมกันกับกิจกรรมที่แต่ละทีมสนใจ ทั้งการโยนโบว์ลิ่ง เล่นเลเซอร์แท็ก และกิจกรรมสุดฮิตอย่างการยกทีมไปออกกำลังกายตีแบตมินตัน เรียกได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะช่วยสร้างสุขภาพกายที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ทุกคนได้มาใช้เวลาทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นอกเหนือจากการทำงานในแต่ละวันได้อย่างดีเยี่ยม


ที่เซอร์ทิส เรายังคงสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ Sertizens ทุกคนได้ออกไปทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างทีมให้เข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เพราะเราเชื่อว่า พนักงานและทีมที่ดีคือกุญแจสำคัญที่พาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

Comments


bottom of page