top of page
 • รูปภาพนักเขียนAnantaya Pornwichianwong

Data Analyst 2 สายที่ Sertis ทำงานต่างกันอย่างไร?Data Analyst ที่เซอร์ทิสมีทั้งด้าน Business Intelligence และ Business Insight แล้วมันต่างกันอย่างไร? และควรเลือกงานไหนดี? เซอร์ทิสมาอธิบายให้ฟังกันครับ


ตำแหน่งงานด้าน Data Analyst เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งฮอตฮิตที่เซอร์ทิสและเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน โดย Data Analyst ของเราจะได้รับโอกาสในการทำงานกับลูกค้าชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมกลุ่มค้าปลีก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เป็นอย่างมาก จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ท้าทายและเหมาะให้ทุกคนที่หวังจะเติบโตในสายงานด้าน Data เข้ามาเรียนรู้


หน้าที่หลักของ Data Analyst ของเราคือการเปลี่ยนข้อมูลดิบที่กระจัดกระจาย (Data) ให้เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน (Information) เปลี่ยนข้อมูลที่พร้อมใช้งานเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) และแปลงข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง


แต่ในกลุ่มงานด้าน Data Analyst ก็มีสายงานที่แยกย่อยลงไป เพื่อให้แต่ละตำแหน่งได้โฟกัสกับงานในความถนัดของตัวเองจริง ๆ และส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ลูกค้าได้ โดยในกลุ่ม Data Analyst ของเราก็จะแบ่งเป็น Data Analyst - Business Intelligence และ Data Analyst - Business Insight ซึ่งเราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจความแตกต่างของทั้งสองตำแหน่ง เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุดกันครับ


Data Analyst - Business Intelligence


ที่เซอร์ทิส Data Analyst ด้าน Business Intelligence ของเราจะได้ทำงานกับลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายหลักคือการเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นโซลูชันที่นำไปใช้งานได้จริง ออกแบบ Dashboard แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ รวมถึงนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำทางธุรกิจให้กับลูกค้า โดยมีหน้าที่โดยละเอียดต่อไปนี้:

 • ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และแปลงข้อมูลนั้นให้เป็นคำสั่งเชิงเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาคำตอบให้ตรงจุด

 • รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กรของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยอดขาย ข้อมูลการทำงาน ไปจนถึงข้อมูลปัจจัยภายนอก เช่น เทรนด์ในตลาด

 • สร้าง Dashboard ที่ทำงานอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้ลูกค้า และให้คำตอบที่ลูกค้าต้องการในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และใช้งานง่าย รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงธุรกิจ

Data Analyst - Business Insight


ในส่วนของตำแหน่ง Data Analyst ด้าน Business Insight นั้นก็ยังคงโฟกัสไปที่การนำข้อมูลไปแปรรูปให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงเช่นกัน แต่หน้าที่หลักของ Data Analyst ด้าน Business Insight นั้นจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบหรือแนวทางแก้ไขปัญหา นำเสนอเป็นรายงานผล และให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยตรง โดยมีหน้าที่โดยละเอียดต่อไปนี้:


 • ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และแปลงข้อมูลนั้นให้เป็นคำสั่งเชิงเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาคำตอบให้ตรงจุด

 • รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กรของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยอดขาย ข้อมูลการทำงาน ไปจนถึงข้อมูลปัจจัยภายนอก เช่น เทรนด์ในตลาด

 • วิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานเสนอผลการวิเคราะห์ตามที่ลูกค้าต้องการ

 • นำเสนอผลการวิเคราะห์ให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้งานได้จริง

 • นำเสนอข้อมูลเชิงลึก ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาธุรกิจให้ลูกค้า รวมถึงค้นคว้าเพื่อหาหลักฐานมาสนับสนุนแนวทางว่าจะส่งผลดีทางธุรกิจได้จริงหลังจากได้ทำความรู้จักกับตำแหน่งและหน้าที่ต่าง ๆ ไปโดยละเอียดแล้ว มาดูกันให้ชัด ๆ เลยดีกว่าว่าสองตำแหน่งนี้มีจุดที่เหมือนและจุดที่แตกต่างกันอย่างไร

จุดเหมือน

 • ทั้งสองตำแหน่งต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า รวมถึงต้องทำงานกับข้อมูลหลากหลายรูปแบบทั้งข้อมูลในองค์กรและข้อมูลปัจจัยภายนอก ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเก็บข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

จุดต่าง

 • สาย Business Intelligence จะเน้นเป็นหลักไปที่การนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาสร้างเป็น Dashboard ที่ใช้ Data Visualization และระบบ Automation เข้ามาช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการได้อัตโนมัติ ในขณะที่สาย Business Insight จะเน้นไปที่การนำเสนอผลการวิเคราะห์และแนะนำแนวทางให้ลูกค้าด้วยตนเองในรูปแบบรายงานที่มีข้อมูลมารองรับชัดเจน และให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างใกล้ชิด หน้าที่ของสายนี้จึงเน้นไปที่การค้นคว้าและวิเคราะห์ด้วยตนเอง และการสื่อสารและทำงานร่วมกับลูกค้ามากกว่า

อยากเป็น Data Analyst ที่เซอร์ทิสต้องมีทักษะอะไรบ้าง?


Data Analyst - Business Intelligence

 • มีประสบการณ์การทำงานกับข้อมูล การทำ Data Visualization และการเล่าเรื่องผ่านข้อมูลแบบ Storytelling

 • สามารถใช้เครื่องมือด้าน Data Visualization เช่น Tableau, Power BI หรือ Qlik Sense ได้

 • สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือด้าน Business Intelligence ต่าง ๆ กับข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเข้าด้วยกันได้

Data Analyst - Business Insight

 • เข้าใจลักษณะของธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

 • สามารถเล่าเรื่องผ่านข้อมูลแบบ Storytelling ได้

 • มีประสบการณ์การใช้ Excel หรือเครื่องมือ Business Intelligence อื่น ๆ

 • สามารถทำการวิจัยตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ ได้

 • สามารถติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและประเมินสถานการณ์ธุรกิจของลูกค้าได้

ทักษะที่ต้องมีทั้งสองตำแหน่ง:

 • เชี่ยวชาญทักษะภาษา SQL และการทำงานกับ Database

 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 • มีความเป็นผู้นำ

 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ระบุปัญหา และแก้ปัญหาได้

หากใครสนใจตำแหน่งไหน สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ามาได้ที่:

นอกจากนี้เรายังมีตำแหน่งงานสายดาต้าและเอไอที่เปิดรับอยู่ตลอด หากเจอตำแหน่งที่ใช่แล้ว อย่าลืมส่งเรซูเม่เข้ามานะครับ เพราะโอกาสดี ๆ รอทุกคนอยู่ที่เซอร์ทิสCommentaires


bottom of page