top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

Sertis CSR Activity at the Sirindhorn International Environmental Parkอีกหนึ่งในกิจกรรมสำคัญใน Company Trip 2022 ของเราในครั้งนี้ได้แก่ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลากะพงขาวที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวที่ได้รับการอนุบาลและเจริญเติบโตในพื้นที่สวนป่าชายเลนคืนออกสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เพื่อช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเล เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ


สิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นรากฐานของทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตของเราหรือการสร้างนวัตกรรมให้เจริญรุ่งเรืองก็ล้วนตั้งต้นมาจากพื้นฐานของการมีสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ อากาศ และระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ มนุษย์เราจึงจะพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เซอร์ทิสในฐานะของบริษัทผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมรากฐานที่สำคัญที่สุดอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้โลกและมนุษย์เราแข็งแกร่ง พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ หมุนเวียนกลับมาสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมต่อไป เซอร์ทิสชวนทุกคนมาดูภาพความประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้กันครับ


Comments


bottom of page